ACIPAYAM DEPREMİ, DEPREM ALGIMIZ VE OLASI HUKUKİ YAKLAŞIMLAR

ACIPAYAM DEPREMİ, DEPREM ALGIMIZ VE OLASI HUKUKİ YAKLAŞIMLAR

 

Hepimizin malumu olduğu üzere Acıpayam’da geçen haftalarda başlayan hali hazırda bu yazının yazılma anında dahi devam eden depremler ve artçıları bulunmakta. Bu yörelerde yaşayan biri olarak bu durum hepimizi derinden üzmekte ve üzmeye devam etmektedir. Depremin olduğu ilk günden bu yana irili ufaklı 1000 depremi geçirmiş olan Acıpayam her an teyakkuzda diyebiliriz. Bölgeye giden AFAD, Kızılay ve Belediye ekipleri, Acıpayam halkına mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyor ancak depremin önceden tahmin edilemiyor oluşu ilçede yaşayan vatandaşların her an tetikte olmasına neden oluyor. Deprem olduktan şu ana kadar aralarında daha bitmemiş olanların da olduğu yaklaşık 300 bina için oturulamaz raporu verildiği de herkesçe biliniyor.

DEPREM ALGIMIZ

Aslında ülkemiz fay hatları üzerinde bulunan ve deprem karnesi ne yazık ki çok kötü bir ülke, her fırsatta depreme alışmış, depremle yaşamayı öğrenmiş Japonya gibi örneklerini iç geçirerek takdir eden bir ülkeyiz. Acıpayam özelinde bir depremin oluşu, deprem anında yapılması gerekenler dikkate alındığında, ilk etapta onlarca vatandaşın önlem almayı bilmemesinden, paniklemesinden yahut sair sebeplerden zarar görmesi düşünüldüğünde daha çok yol kat etmemiz gerektiği aşikâr. Acıpayam tarihine bakıldığında çok büyük bir depremle daha önce karşılaşmamış oluşunun da etkisiyle, binaların deprem toleransı ne yazık ki çok değil. Acıpayam merkezinde, Huzur Bulvarı olarak adlandırılan ve nispeten emlak piyasasında popüler olan bölgede yeni yapılmış binalarda dahi ağır hasar olduğunu görmek ne yazık ki deprem algımızın çok düşük olduğunun göstergesi.

Ayrıca Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Sigortası yaptırma oranının Acıpayam özelinde çok düşük olması da yaşanabilecek olası bir maddi kayıpta vatandaşların çok büyük zararlar görebileceğini de gözler önüne seriyor. Büyük şehirlerde DASK zorunlu olarak yaptırılırken küçük ilçeler ve yerleşim yerlerinde deprem algımızın düşük olması sebebiyle çok yaptırılmıyor ancak yaşanan durum gösteriyor ki özellikle ev sahiplerinin DASK konusunda azami özen göstermesi, ev sahibinden olumlu cevap alamayan kiracının kendisi yaptırarak kiradan düşmesi şeklinde bu sigortayı yaptırması da kanaatimce önem arz etmektedir.

OLASI HUKUKİ YAKLAŞIMLAR

Acıpayam depremleri iyisiyle kötüsüyle devam etmekte ve vatandaşların çoğu evlerinden uzakta tanıdıklarının bulunduğu köylerde ya da çadırlarda yaşamakta. Bu sosyolojik ve psikolojik boyutunun yanında biz hukukçular açısından hukuki boyutu da önem arz etmekte.

Öncelikle, deprem dolayısıyla kamuya ait alanların zarar görmesi yahut kamuya ait malların neden olduğu zararlar sebebiyle vatandaşların zarar gören eşyaları için hali hazırda Belediye ve Kaymakamlık bünyesinde Zarar Masası oluşturulmuş durumda, bu masaya örneğin; belediye direğinin depremden zarar görmesi ve düşmesi sebebiyle arabanızın gördüğü bir zarar için belgeleriyle başvurabilir ve tazminat talep edebilirsiniz.

Ancak her zaman idare ile vatandaş arasında hukukun işletilmesi kesintisiz olmayabiliyor, idarenin talebinizi reddetmesi halinde ise, idare mahkemesinde süresinde dava açmanız gerekmekte ve buna ilişkin tazminatları İdarenin Kusursuz Sorumluluğu ilkesinde çerçevesinde geri alabilirsiniz.

Aynı şekilde, depremden sonra ve devamında yaklaşık 300 bina için oturulamaz raporları verilmeye başlanmış ve bu durum artarak devam etmektedir. Özellikle yeni binaların da aralarında bulunduğu ve Acıpayam’da merkezi ve önem arz eden mevkilerdeki bu yapılarda ağır hasar oluştuğu görülüyor. Bununla ilgili olarak müteahhittin sorumluluğuna gidilerek Tüketici Hukuku kapsamında gerekli tazmin süreçleri işletilmelidir. Bu tazmin süreçlerine ilişkin hasarların tespiti ve bu tespitlerin sorumlularına yöneltilmesi de önem arz etmektedir. Hukuk arayışında bazen avukatlar ve hukukçular olmadan çıkılan yollarda hak kayıpları yaşandığı ve süreler yüzünden usulden sıkıntıya düşen dosyaların da olduğu hepimizce malum.

Tüm hukuki süreçlerinizde bir avukat desteği almanız, görmüş olduğunuz zararı bir nebze olsun hafifletmek adına önemli olup EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak gerekli durumlarda hukuki desteğin tarafımızdan verilebileceğini de söylemekten kıvanç duymaktayız.

Tüm süreçler için geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, hukukla kalın!

 

01.04.2019 – Denizli

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi
Adına
Av. Emre ALICI

No Comments

Yorum Yap

Please enter a message.
Please enter your name.
Please enter a valid e-mail address.