Blog ve Güncel Gelişmeler

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

Nefret ve ayırımcılık suçu nedir, ne değildir?

2005 Yılında değişen Türk Ceza Kanunu’nda “Ayırımcılık” olarak bildiğimiz suç tipi 02 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6529 sayılı Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile “Nefret ve Ayırımcılık” suçu olmuştur. Nefret ve Ayırımcılık suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 122. Madde […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

İstenmeyen ticari elektronik iletiler

Öncelikle şunu belirtmek isterim ticari elektronik iletiler başlığını ben koymadım, bu kanun koyucunun hepimizin maruz kaldığı istenmeyen e-posta ve sms’ler ile yasal yoldan mücadele ederken kullandığı bir adlandırma. Malumdur ki, dünya üzerinde telefonun ve internetin yaygınlaşması ve kullanımının artması ile birlikte iyi amaçla kullanımların yanında söz konusu araçların kötü niyetli ve rahatsız edici kullanımını da […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

Çok uluslu şirket ayrımcılık yapar mı?

Bugün sabah hukukla uyandık yine. İş adamı ve aynı zamanda avukat olan Engin Yakut’un açtığı dava, hemen hemen hepimizin bilebildiği hukuk sitelerinde ve güncel haber sitelerinde yerini aldı bile. Engin Yakut, Google ve Twitter’a “ayrımcılık” davası açmış, sebebi ise; Engin Yakut’un islamî bir tavırla yaptığı paylaşımlar ve ABD’nin para politikasını eleştiriyor oluşu. Sosyal medya ihlalleri […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Siyasal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi suçu nedir, ne değildir?

Siyasal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 114. Madde bu suçu düzenlemektedir. Bu suça ilişkin verilecek ceza; “kamusal varlık ve menfaatlerin” korunmasına yöneliktir. Anayasal bir hak da olan siyasi yaşama girmek ve siyasi faaliyetlerden yararlanmak, siyasi hak ve ödevlere sahip olmak konularının engellenmesi bu suçun konusunu oluşturur. T.C […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

İnternetteki Zararlı İçerikler Nasıl Kaldırılabilir?

İnternet ve sosyal medya araçları, en fazla bilginin ve buna bağlı olarak bilgi kirliliğinin de en fazla bulunduğu ortamlar olmaktadır. İşimize yarayan bilgiyi çekip almak kadar kolay bir sistem mevcutken ne yazık ki canımızı sıkan çok fazla içerik görme şansımız da mevcuttur. Kimi zaman arkadaşlar arasında çekilmiş dalga konulu videolardan tutun da, önemsenmemiş bir fotoğrafın […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu nedir, ne değildir?

İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 117. Madde bu suçu düzenlemektedir. Bu suça ilişkin verilecek ceza; “iş yaşamını, çalışma hayatını, iş ve çalışma özgürlüğünü, kişilerin iş yaşamını düzenlemeyi, güvenliğini ve korumayı” hedeflemektedir. İş yaşamı, anayasal güvence altına da alınmış olan ve çalışma hürriyetini içine alan bir […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Sâhi Avukat Ne Yapar?

Avukatlık mesleğinin amacı; her türlü hukuksal sorun ve anlaşmazlıkların adalete uygun olarak çözümlenmesine ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasına yardımcı olmaktır. Avukatın bu amacı aşarak, vekâlet görevini eyleme dönüştürmesi disiplin suçunu oluşturmaktadır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedir, ne değildir?

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 109. Ve 111. Maddeler bu suçu düzenlemektedir. Bu suça ilişkin verilecek ceza; “bireyin hareket özgürlüğünü” korumaktadır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda, suça maruz bırakılan mağdur konumundaki kişinin aktif ve objektif anlamda hareket özgürlüğü olması gerektiği savunulmaktadır. Bu anlamda, beşikteki bebeğin beşiğe […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu nedir, ne değildir?

Konut Dokunulmazlığını İhlal suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 116. Madde bu suçu düzenlemektedir. Bu suça ilişkin verilecek ceza; “özel kullanıma mahsus yerlerin huzuru ve güvenliğine ilişkin menfaatin korumasına”yöneliktir. Özel kullanıma ait yerlerin kanun metninden nasıl anlaşılacağı hususu da tam olarak sınırlandırılmış bir kavram değildir. Şöyle ki; konuttan kastedilen dar anlamda […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Cebir ve Tehdit suçu nedir, ne değildir?

Cebir ve Tehdit suçları “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 108. Maddesi “Cebir”suçunu, 106. Maddesi ise “Tehdit” suçunu düzenlemektedir. Bu suçlara ilişkin verilecek ceza; “irade özgürlüğü ve manevi özgürlük” kavramlarını korumaktadır. Cebir ve Tehdit suçları birlikte anılan suçlardır ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan birçok suç ile iç içe geçmiş bir yapıdadır. […]