EĞİTİM HAKKININ İHLALİ (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI)

EĞİTİM HAKKININ İHLALİ (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI)

Künye: Ahmet BATUR, Anayasa Mahkemesi, B.No:2018/20182, 14/9/2021 Tarih,

R.G. Tarih ve Sayı: 24/11/2021-31669

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Temel hak ve hürriyetler yalnızca kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz.

Ahmet BATUR Anayasa Mah. Kararı- eğitim hakkının ihlali
Anahtar Kelimeler:
Eğitim hakkı, temel hak ve özgürlüklerin sınırı

No Comments

Yorum Yap

Please enter a message.
Please enter your name.
Please enter a valid e-mail address.