Blog ve Güncel Gelişmeler

Blog ve Güncel Gelişmeler Eylül 30, 2020

PANDEMİ SEBEBİYLE ÖZEL OKUL ÜCRET İADESİ ALABİLMEK MÜMKÜN

Özellikle Covid-19 ile birlikte ortaya çıkan Pandemi sürecinin başladığı Mart 2020 tarihinden bu yana neredeyse tüm avukatlara yoğun şekilde gelen sorular bulunmaktadır. Bunlardan en çok sorulanı ise; milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren “çocuğum okula gitmiyor, gidemedi ancak okuluna ücreti tam ödüyorum/ödedim, aynı hizmeti almıyor, yok mudur bu ücretlerden indirim/iade yolu?” minvalinde olmaktadır. Birçok sektörde yaşanan […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Haziran 15, 2020

İş Yeri Kira Sözleşmeleri İçin Ertelenmiş Olan Hükümlerin Türk Borçlar Kanunu Uyarınca İncelenmesi

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda, kira hukuku ve özellikle konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin hükümler, TBK Geçici Madde 2 uyarınca kiracıların tacir veya özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu iş yeri kiralarında TBK’nın kira sözleşmelerine dair dokuz maddesinin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren […]

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN; NAM-I DİĞER TORBA KANUN HAKKINDA GENEL YORUMLAMALAR (Covid-19)

Merhabalar, gerçi böyle bir başlık atınca da bilmek biraz zor haklısınız, kendim de okumak isterim diyecekler için kanun numarası 7226, mükerrer 31080 sayı ile 26.03.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki her olayda her durumda torba kanun çıkarabilme yeteneğimize hayranım ama bu durum hukuk sistematiği içerisinde ne yazık ki kabul edilebilir bir […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Ağustos 27, 2019

ÜLKEMİZDE KADINA ŞİDDET VE ELEKTRONİK KELEPÇE YAKLAŞIMI

ŞİDDETİN VARLIĞI Her geçen gün duygusal, psikolojik ve fiziksel şekilde ortaya çıkan şiddeti gerek birebir görmekteyiz gerekse sosyal ve ulusal medya kanallarından canlı canlı izlemekteyiz. 10 sene önce şiddete dair görüntüler, duyumlar bu kadar yoktu dense de özünde sosyal medya ve bilişim çağının gelişimiyle artık tüm şiddet gözlerimizin önünde yer almakta, ne yazık ki. Ve […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Ağustos 6, 2019

TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER

  Toplumumuzun genel yargıları dikkate alındığında “toplumsal cinsiyet” dayatması ve tabular da düşünüldüğünde cinsiyet değişikliğinin konuşulması, dile getirilmesi, yakınlara, iş arkadaşlarına ve aileye bu fikrin söylenmesi ve en önemli kişinin kendi hayatını değiştirecek bu kararı vermesinin her biri, bir dizi psikolojik süreç içermektedir. Uzun yıllar üzerinde konuşulması dahi sorunlar yaratan bu husus, günümüzde, üreme sağlığı, […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Haziran 17, 2019

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Özellikle, Anonim Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun Yalnızca Avukatların Yapabileceği İşler başlıklı 35. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddenin 3. Fıkrasına göre “… Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272. (Yeni TTK m.332) maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan […]

ACIPAYAM DEPREMİ, DEPREM ALGIMIZ VE OLASI HUKUKİ YAKLAŞIMLAR

  Hepimizin malumu olduğu üzere Acıpayam’da geçen haftalarda başlayan hali hazırda bu yazının yazılma anında dahi devam eden depremler ve artçıları bulunmakta. Bu yörelerde yaşayan biri olarak bu durum hepimizi derinden üzmekte ve üzmeye devam etmektedir. Depremin olduğu ilk günden bu yana irili ufaklı 1000 depremi geçirmiş olan Acıpayam her an teyakkuzda diyebiliriz. Bölgeye giden […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Şubat 21, 2019

Sosyal Uygunluk Denetçisi ve Olası Hukuki Yaklaşımlar

Sosyal Uygunluk Denetçisi; dünyaca ünlü markaların tedarik zincirlerinde bulunan üretici firmaların çalışma koşullarının tespit edilmesi, geliştirilmesi ve raporlanması amacıyla; yapılan işin standartlara göre yapılıp yapılmadığını denetleyen ve bu işe ilişkin raporlama faaliyeti kişilere verilen mesleki unvandır. Bundan birkaç sene öncesine kadar bilinmeyen bir meslek olan bu meslek, bundan sonraki süreçte çok fazla gündeme gelecektir. Şöyle […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Şubat 18, 2019

Vergi Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku Yaklaşımlarıyla Denizli Perspektifi

Ülkemiz hukuk sisteminde, Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku başlı başına birer hukuk alanları olarak ayrılmaktadır. Her birinin kendine has yargılama süreçleri, usuli ve esasi yaklaşımları prensipler dahilinde ilerlemektedir. Her geçen gün gelişmelere paralel olarak yeni yasalar ihdas edilmekte, eski yasalar mülga edilerek güncel gelişmelere uygun bir perspektif çizilmeye çalışılmaktadır. Kendine has iki büyük hukuk alanının […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

Trafik Cezalarının Keyfiyetine Dair Vatandaş ve Hukukçu Gözüyle Bakış

Yazı başlığını öncelikle trafik cezası kesmeye yetkili kişiler sevmeyecektir eminim fakat trafik cezalarının keyfiyete dayalı kesilmesinin arttığı bir dönemde birkaç şey söylemek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca başında belirtmekte yarar var; trafik cezaları olmalı, herkese eşit şekilde ve yerinde uygulanmalı! Biraz geçmişe gitmekte fayda var diye görüyorum, sanırım 3-4 sene önce hatırlarsınız uyuşturucu kullanan vatandaşların […]

12356