Blog ve Güncel Gelişmeler

Blog ve Güncel Gelişmeler Ağustos 6, 2019

TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER

  Toplumumuzun genel yargıları dikkate alındığında “toplumsal cinsiyet” dayatması ve tabular da düşünüldüğünde cinsiyet değişikliğinin konuşulması, dile getirilmesi, yakınlara, iş arkadaşlarına ve aileye bu fikrin söylenmesi ve en önemli kişinin kendi hayatını değiştirecek bu kararı vermesinin her biri, bir dizi psikolojik süreç içermektedir. Uzun yıllar üzerinde konuşulması dahi sorunlar yaratan bu husus, günümüzde, üreme sağlığı, […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Haziran 17, 2019

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Özellikle, Anonim Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun Yalnızca Avukatların Yapabileceği İşler başlıklı 35. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddenin 3. Fıkrasına göre “… Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272. (Yeni TTK m.332) maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan […]

ACIPAYAM DEPREMİ, DEPREM ALGIMIZ VE OLASI HUKUKİ YAKLAŞIMLAR

  Hepimizin malumu olduğu üzere Acıpayam’da geçen haftalarda başlayan hali hazırda bu yazının yazılma anında dahi devam eden depremler ve artçıları bulunmakta. Bu yörelerde yaşayan biri olarak bu durum hepimizi derinden üzmekte ve üzmeye devam etmektedir. Depremin olduğu ilk günden bu yana irili ufaklı 1000 depremi geçirmiş olan Acıpayam her an teyakkuzda diyebiliriz. Bölgeye giden […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Şubat 21, 2019

Sosyal Uygunluk Denetçisi ve Olası Hukuki Yaklaşımlar

Sosyal Uygunluk Denetçisi; dünyaca ünlü markaların tedarik zincirlerinde bulunan üretici firmaların çalışma koşullarının tespit edilmesi, geliştirilmesi ve raporlanması amacıyla; yapılan işin standartlara göre yapılıp yapılmadığını denetleyen ve bu işe ilişkin raporlama faaliyeti kişilere verilen mesleki unvandır. Bundan birkaç sene öncesine kadar bilinmeyen bir meslek olan bu meslek, bundan sonraki süreçte çok fazla gündeme gelecektir. Şöyle […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Şubat 18, 2019

Vergi Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku Yaklaşımlarıyla Denizli Perspektifi

Ülkemiz hukuk sisteminde, Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku başlı başına birer hukuk alanları olarak ayrılmaktadır. Her birinin kendine has yargılama süreçleri, usuli ve esasi yaklaşımları prensipler dahilinde ilerlemektedir. Her geçen gün gelişmelere paralel olarak yeni yasalar ihdas edilmekte, eski yasalar mülga edilerek güncel gelişmelere uygun bir perspektif çizilmeye çalışılmaktadır. Kendine has iki büyük hukuk alanının […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

Trafik Cezalarının Keyfiyetine Dair Vatandaş ve Hukukçu Gözüyle Bakış

Yazı başlığını öncelikle trafik cezası kesmeye yetkili kişiler sevmeyecektir eminim fakat trafik cezalarının keyfiyete dayalı kesilmesinin arttığı bir dönemde birkaç şey söylemek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca başında belirtmekte yarar var; trafik cezaları olmalı, herkese eşit şekilde ve yerinde uygulanmalı! Biraz geçmişe gitmekte fayda var diye görüyorum, sanırım 3-4 sene önce hatırlarsınız uyuşturucu kullanan vatandaşların […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

‘Resmileşti Dikkat!’

Yok ya. Yazıya bu başlığı atınca çok daha ilgi çekici oluyor değil mi? Safi “tık” kaygısı gütmenin gereği yok ya da nereden uydurulduğu bilinmeyen Jandarma Ağ Bildirgesi paylaşmayı veya Facebook duvarına “sorumluluğum yoktur bak Facebook ona göre haa” demenin de aslında hiçbir hükmü olmamasına karşın, 3-4 ayda bir furya şeklinde bunlara maruz kalıyoruz. Çoğunda kişileri […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

Dağlıca: Bir garip anının hatırlanması ve manidar haller

Bazı durumlar vardır, nereden başlasak ki dedirtir insana, bu ülkede yaşıyor olmak bu halleri çokça yaşatır bizlere. Yine o günlerden birindeyiz, ülke olarak kenetlendiğimiz ve galip geldiğimiz bir milli maçtan hemen sonra aldığımız onlarca şehit haberi sarstı bünyelerimizi. Ve yine Dağlıca. Hala şehit sayısını bilemediğimiz (gerçi artık öyle kanıksadık ki sayıya göre üzülüyoruz) bir gerçek […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

‘Güvence Hesabı’ Nedir?

Ülkemizin hareketli ve aksiyon dolu bir coğrafyada yer almasından dolayı birçok olay yaşanmakta ve artık yaşadığımız şeylere karşı duyarlılığımız hususunda kanıksanmış bir hale bürünmekteyiz. Bugün size uygulamada çok bilinmeyen ancak birçoğumuzun hakkı olabilecek bir durumdan, birebir içerisinde bulunduğum bir örnek üzerinden bahsederek anlatacağım; Güvence Hesabı. Güvence Hesabı, Sigorta ve Reasürans Birliği bünyesinde kurulmuş ve Trafik […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

Bir Ben Var Benden Öte..

..Şimdi beni anlamanı beklemiyorum, çünkü ben de beni anlamıyorum, şu ara değil sadece, doğduğumdan beri anlamadım beni. bu bir yaşam tarzı değil, prensip mi ? -hiç değil. sadece kafama göre yaşama isteği, biraz anı yaşamak belki de akışına bırakmak. o yüzden anlaşılmadım işte, düzene uymadıkça düzenbazlıkla suçlandım. anlamanı beklemiyorum beni, çünkü ben de anlamadım beni..

123467