Blog ve Güncel Gelişmeler

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 25, 2018

Çok uluslu şirket ayrımcılık yapar mı?

Bugün sabah hukukla uyandık yine. İş adamı ve aynı zamanda avukat olan Engin Yakut’un açtığı dava, hemen hemen hepimizin bilebildiği hukuk sitelerinde ve güncel haber sitelerinde yerini aldı bile. Engin Yakut, Google ve Twitter’a “ayrımcılık” davası açmış, sebebi ise; Engin Yakut’un islamî bir tavırla yaptığı paylaşımlar ve ABD’nin para politikasını eleştiriyor oluşu. Sosyal medya ihlalleri […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Siyasal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi suçu nedir, ne değildir?

Siyasal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 114. Madde bu suçu düzenlemektedir. Bu suça ilişkin verilecek ceza; “kamusal varlık ve menfaatlerin” korunmasına yöneliktir. Anayasal bir hak da olan siyasi yaşama girmek ve siyasi faaliyetlerden yararlanmak, siyasi hak ve ödevlere sahip olmak konularının engellenmesi bu suçun konusunu oluşturur. T.C […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

İnternetteki Zararlı İçerikler Nasıl Kaldırılabilir?

İnternet ve sosyal medya araçları, en fazla bilginin ve buna bağlı olarak bilgi kirliliğinin de en fazla bulunduğu ortamlar olmaktadır. İşimize yarayan bilgiyi çekip almak kadar kolay bir sistem mevcutken ne yazık ki canımızı sıkan çok fazla içerik görme şansımız da mevcuttur. Kimi zaman arkadaşlar arasında çekilmiş dalga konulu videolardan tutun da, önemsenmemiş bir fotoğrafın […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu nedir, ne değildir?

İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 117. Madde bu suçu düzenlemektedir. Bu suça ilişkin verilecek ceza; “iş yaşamını, çalışma hayatını, iş ve çalışma özgürlüğünü, kişilerin iş yaşamını düzenlemeyi, güvenliğini ve korumayı” hedeflemektedir. İş yaşamı, anayasal güvence altına da alınmış olan ve çalışma hürriyetini içine alan bir […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Sâhi Avukat Ne Yapar?

Avukatlık mesleğinin amacı; her türlü hukuksal sorun ve anlaşmazlıkların adalete uygun olarak çözümlenmesine ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasına yardımcı olmaktır. Avukatın bu amacı aşarak, vekâlet görevini eyleme dönüştürmesi disiplin suçunu oluşturmaktadır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedir, ne değildir?

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 109. Ve 111. Maddeler bu suçu düzenlemektedir. Bu suça ilişkin verilecek ceza; “bireyin hareket özgürlüğünü” korumaktadır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda, suça maruz bırakılan mağdur konumundaki kişinin aktif ve objektif anlamda hareket özgürlüğü olması gerektiği savunulmaktadır. Bu anlamda, beşikteki bebeğin beşiğe […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu nedir, ne değildir?

Konut Dokunulmazlığını İhlal suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 116. Madde bu suçu düzenlemektedir. Bu suça ilişkin verilecek ceza; “özel kullanıma mahsus yerlerin huzuru ve güvenliğine ilişkin menfaatin korumasına”yöneliktir. Özel kullanıma ait yerlerin kanun metninden nasıl anlaşılacağı hususu da tam olarak sınırlandırılmış bir kavram değildir. Şöyle ki; konuttan kastedilen dar anlamda […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Cebir ve Tehdit suçu nedir, ne değildir?

Cebir ve Tehdit suçları “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 108. Maddesi “Cebir”suçunu, 106. Maddesi ise “Tehdit” suçunu düzenlemektedir. Bu suçlara ilişkin verilecek ceza; “irade özgürlüğü ve manevi özgürlük” kavramlarını korumaktadır. Cebir ve Tehdit suçları birlikte anılan suçlardır ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan birçok suç ile iç içe geçmiş bir yapıdadır. […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Mobbing nedir, ne değildir?

Mobbing Nedir, Unsurları Nelerdir?  Mobbing: İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, karşısındakini pasifize etme, işten soğutma, iş yaptırmama veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Ekonomik suçlara beyaz yaka suçlar açısından temel bir bakış

Ekonomik suçlar, temelde “beyaz yaka” diye tabir edilen suçlar için kullanılmaktadır. Bu suçlar, “mavi yaka” diye adlandırılan nispeten eğitimleri ve yaşayış tarzları daha alçak gönüllü kimselere göre daha üst düzey yaşayan “beyaz yaka” çalışanları tarafından işlenmektedir. Yani bugünkü haliyle üst düzey bir mali müşavir, CEO, müdür vs. gibi çalışanların bu suçları işlediği söylenebilir. Beyaz yaka suçlar dediğimiz […]

124567