Blog ve Güncel Gelişmeler

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu nedir, ne değildir?

Konut Dokunulmazlığını İhlal suçu “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 116. Madde bu suçu düzenlemektedir. Bu suça ilişkin verilecek ceza; “özel kullanıma mahsus yerlerin huzuru ve güvenliğine ilişkin menfaatin korumasına”yöneliktir. Özel kullanıma ait yerlerin kanun metninden nasıl anlaşılacağı hususu da tam olarak sınırlandırılmış bir kavram değildir. Şöyle ki; konuttan kastedilen dar anlamda […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Cebir ve Tehdit suçu nedir, ne değildir?

Cebir ve Tehdit suçları “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 108. Maddesi “Cebir”suçunu, 106. Maddesi ise “Tehdit” suçunu düzenlemektedir. Bu suçlara ilişkin verilecek ceza; “irade özgürlüğü ve manevi özgürlük” kavramlarını korumaktadır. Cebir ve Tehdit suçları birlikte anılan suçlardır ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan birçok suç ile iç içe geçmiş bir yapıdadır. […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Mobbing nedir, ne değildir?

Mobbing Nedir, Unsurları Nelerdir?  Mobbing: İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, karşısındakini pasifize etme, işten soğutma, iş yaptırmama veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Ekonomik suçlara beyaz yaka suçlar açısından temel bir bakış

Ekonomik suçlar, temelde “beyaz yaka” diye tabir edilen suçlar için kullanılmaktadır. Bu suçlar, “mavi yaka” diye adlandırılan nispeten eğitimleri ve yaşayış tarzları daha alçak gönüllü kimselere göre daha üst düzey yaşayan “beyaz yaka” çalışanları tarafından işlenmektedir. Yani bugünkü haliyle üst düzey bir mali müşavir, CEO, müdür vs. gibi çalışanların bu suçları işlediği söylenebilir. Beyaz yaka suçlar dediğimiz […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Yeni Türkiye’nin 31 Mart Vak’ası

Bugün neredeyse her zamanki gibi uyandığım bir gündü, dünden kalma bir hastalığım vardı ama mühim değil. Aslında abimin telefonu ile uyandım. “amca oldun” dedi. Bekliyorduk da biraz erken geldi amcasının gülü dedim, gün güzel olacak dedim sonra. Demez olaydım. İşe gideyim diye çıktım, duydum ki elektrik gitmiş, olabilir, sonuçta makine bunlar dedim, sonra neredeyse tüm Türkiye’de gittiğini […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Türkiye Barolar Birliği’nin Stajyer Avukat Sorunsalı

Geçen günlerde gündeme gelen ve hukuk camiasında çokça eleştiriye maruz kalmış olan avukatlık kanunu taslağıyla alakalı çok şeyler konuşulmuştu. Çekince koyulan maddeler, desteklenen maddeler, iyi olacak denilen yerler, hala değişmeyen bölümler vesaire derken, Türkiye Barolar Birliği 17.06.2014’te aniden staj yönetmeliği yayımladı. Açıkçası sağ gösterip sol vurdu, şöyle ki; kanun taslağında konuşulan; “staj süresinin 2 yıl olması […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

VUK 359 ve VUK 367 maddeleri uyarınca Vergi Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Soruşturma ve Yaptırımlar

Vergi hukukunda soruşturma; Vergi Usul Kanunu 367. Maddesinde düzenlenmiştir. Vergi usul kanununda bahsi geçen usul suçun tespiti ile yargılama ve iddia makamı arasındaki ilişkiler bazındadır. Suçun tespiti halinin adli yargılama sürecine aksettirilmesi halinde de CMK hükümlerince yargılama faaliyeti devam edecektir. VUK 367. Maddede ise; bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul başlığıyla soruşturma usulüne yer verilmiştir; VUK […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Endikasyon dışı ilaç kullanımında hukuk mücadelesi

Herkesçe malumdur ki ülkemizde, dünyadaki örneklerine paralel şekilde kanser hastalığının arttığı açıkça görülmektedir. Son yıllarda özellikle ülkemizdeki kanser vakaları normalin üstünde bir artış göstermektedir. Bugünkü yazım; kadınlarla özdeşleşen ve tedavi süreci çok önem arz eden “Meme Kanseri”nin tedavisinde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun endikasyon dışı olarak adlandırdığı ve Türkiye’de ruhsatlandırılmadığı için ödemediği, “Pertuzumab” etken maddeli “Perjeta” isimli […]

Blog ve Güncel Gelişmeler Aralık 22, 2018

Hakaret suçu nedir, ne değildir?

Hakaret suçu, “Şerefe Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. “Hakaret” suçuna Türk Ceza Kanunu 125. maddesi ile 131 maddelerinde yer verilmiştir. Bu suça ilişkin verilecek ceza, maddede de yer alan; “onur”, “saygınlık” ve “şeref” kavramlarını korumaktadır. Hakaret, öncelikle şerefe yönelik bir saldırı olduğundan şeref kavramını irdelemek gerekmektedir. Şeref, temelde kişinin sosyal değerini oluşturan şartlar bütünü olarak geçmektedir. Bu bütünlük kişinin […]

12456