PANDEMİ SEBEBİYLE ÖZEL OKUL ÜCRET İADESİ ALABİLMEK MÜMKÜN

PANDEMİ SEBEBİYLE ÖZEL OKUL ÜCRET İADESİ ALABİLMEK MÜMKÜN

Özellikle Covid-19 ile birlikte ortaya çıkan Pandemi sürecinin başladığı Mart 2020 tarihinden bu yana neredeyse tüm avukatlara yoğun şekilde gelen sorular bulunmaktadır. Bunlardan en çok sorulanı ise; milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren “çocuğum okula gitmiyor, gidemedi ancak okuluna ücreti tam ödüyorum/ödedim, aynı hizmeti almıyor, yok mudur bu ücretlerden indirim/iade yolu?” minvalinde olmaktadır.

Birçok sektörde yaşanan ekonomik dalgalanma ile herkes kendi ölçüsünde bir küçülmeye giderken tüketicilerle hizmet verenler arasında Pandemi sürecinde ortaya çıkan ve alınan tedbirler sebebiyle fiilen uygulaması imkânsız hale gelen kimi durumlar ile ilgili bir uzlaşma ortamı genel olarak doğdu diyebiliriz.

Ancak öncesinde ücretleri ödenen sektörlerle ilgili olarak -ki bu yazının da özelindeki konudur- hizmet verenler aynı mücbir sebep halinden etkilendiklerinden bahisle ücret iadesi yapmaya çok yanaşmadılar.

18.05.2020 tarihinde Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılmış olan ve 09.09.2020 tarihinde karara bağlanmış olan ve 15.03.2020 tarihinden sonra çocuğunun daha önce ücretini ödediği özel okuldan gerekli hizmeti alamaması sebebiyle ücretin iadesini talep ettiği olay ilgili olarak;

Tüketici, bu durumun özel okulun her ne olursa olsun hizmeti karşılaması karşılayamıyorsa da parasını geri vermesi gerektiği iddiasındayken,

Savunma veren özel okul, 16.03.2020-31.05.2020 tarihleri arası fiziken eğitime ara verilmiş olsa da eğitimin sona ermediğini, ilgili MEB yazısına da atıfla bunun bir telafi eğitimi olduğu ve eğitimin bir şekilde verildiğini, harcama yapılmayan kısmın mahsup edileceğini ifade ederek şikâyetin reddini talep etmiştir.

Sonuç olarak 5 kişilik il hakem heyeti 3 oy ile talebin kabulüyle, ÖZEL OKULA GİDİLMEYEN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRETİN İADE TALEBİNİ KABUL ETMİŞTİR.

Her somut olay, her öğrencinin durumu, okullarla ile aralarındaki sözleşmenin niteliği ve içeriği bu tip durumlarda çok önem arz etmektedir.

Bu karar mahkeme süreci de olabilecek bir karar olduğu gibi emsal de teşkil etmemekle birlikte her il/ilçe hakem heyetleri için karar vermede yardımcı olacaktır.

Tüketicilere düşen ise; tüketici hakem heyetlerine gidilebilmesine imkân sağlayan sınırları dikkate alarak uzman bir avukat eliyle başvuru yapmaktır zira sadece kararın tüketici lehine olması çözüm olmadığı gibi kararın tahsili için icrai yollara da avukat eliyle başvurulması alacağın alınması açısından önem arz etmektedir.

Pandemi süreciyle birlikte bu tip sübjektif nitelikli olaylar yaşanmaya devam edecek ve somut durumlara ilişkin olarak yeni kararlar çıkacaktır.

Sağlıklı günler dileğiyle.

EA HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ
Av. Emre ALICI

No Comments

Yorum Yap

Please enter a message.
Please enter your name.
Please enter a valid e-mail address.