Aile Hukuku

Aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen medeni hukukun ve dolayısıyla özel hukukun alt dalıdır. Aile hukuku; nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakası gibi konuları kapsar.

Aile; evlilik ile birbirlerine bağlanan eşler ile bunlara soy bağı ile bağlanan kişilerdir. Dar anlamda aile, eşler ve varsa çocuklardan oluşurken geniş anlamda aile ise hısımlık bağı içindeki daha geniş kitleleri ifade etmektedir. Kanun düzenlemede evlenmeyi yetkili evlendirme memuru önünde yapılan bir akit olarak tanımlamış ve bunun dışında yapılan ve Türkiye’de görülen İslam Hukuku kurallarına göre yapılan evlilikleri yok sayarak bu evlilikten oluşan kurumu “aile” kavramı altına almamıştır.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk sektöründe yer aldığı günden beridir, Aile Hukuku içerisinde uzmanlaşması, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.