Bilişim Hukuku

We have great professionals in this practice area

Medyanın günümüzde toplumsal yapının bütünselliğini koruma ve bilgi akışını hızlandırma gibi bir fonksiyonu olduğu konusunda bir beis yoktur. Ancak bilgi akışındaki bu sürat beraberinde ciddi sorunları da getirmiştir. Bugün salt medya alanında şahıslara ait bilgilerin ifşası ve hatta bunun bazen gerçeğe aykırı olmasının kişinin hayatını derinden etkilemekte olduğunu, bunun da çok ciddi hukuki sonuçlara yol açtığını belirtmek gerekmektedir. Bunun doğal sonucu olarak artık kişi hak ve özgürlüklerinin televizyon, internet, radyo, gazete, dergi vs. medya kanalları ile ihlal edilebilmesi, kişilerle ilgili yalan haberlerin yapılması, izinsiz ve özel hayata ilişkin yazı, yorum ve fotoğraflara ya da görüntülere yer verilmesi, hakaret içerikli haber, yorum ya da sair yayınların yapılması artık sıkça karşılaşılan sorunlar haline gelmiştir. Bunun yanında kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edilmesi, özel görüntülerinin ve seslerinin gizlice kayda alınması, bunların medya kanalı ile yayılmaları ve hatta yalnızca birkaç kişi ile paylaşılmaları dahi son derece ağır sonuçlara yol açabilmektedir. Kişinin iletişim vasıtalarına örneğin bilgisayar ya da telekomünikasyon araçlarına uzaktan erişim vasıtasıyla yasadışı olarak girilmesi de benzer şekilde ağır sonuçlara yol açabilmektedir. Bunlarla paralel olarak son yıllarda bilişim sistemi üzerinden işlenen suçlar özellikle internet üzerinden bilgisayar sistemlerine izinsiz girilmesi hatta bunların dolandırıcılık için kullanılması ya da kredi kartı bilgilerinin çalınması sıkça karşılaşabildiğimiz durumlar haline gelmiştir. Online oyun piyasasının günlük milyarlarca doları bulan piyasa hacmi düşünüldüğünde, bazı online oyun karakterlerinin ne denli büyük bir değerde olduğu bunlarında hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara konu edilebildiği de Bilişim Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Bilişim Hukuku gibi her geçen gün gelişen ve değişen bir alanda herhangi bir suçun faili ya da mağduru olunduğunda bu alanda alınması gereken hukuki yardım ise son derece titiz bir çalışmayı ve uzmanlığı gerektirmektedir. Bu alanda görev yapan hukukçuların, teknik ve bilimsel desteği doğru bir şekilde alması ve bunun etkin bir şekilde kullanılması da son derece önemlidir.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk sektöründe yer aldığı günden beridir, Bilişim Hukuku içerisinde uzmanlaşması, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

CONTACT INFO

LEX Creative HTML Template
36th Street, New England 234
220345, UNITED STATES

Phone: 0344.2342.23423
Fax: 0344.2342.23345
Email: youremail@email.com