Fikri Mülkiyet Hukuku

Kişilerin fikri çalışmalarının ürünleri hem malvarlığı değerleri olarak ekonomik bir anlam ifade etmekte hem de bu ürünler üzerinde kişilerin manevi menfaatleri bulunmaktadır. Günümüzde fikri ürünlerin geniş bir yelpazeye yayılmasına karşılık bu ürünlere yönelik yoğun taleple orantılı olarak kişilerin bu ürünler üzerindeki fikri haklarını ihlal eden eylemlere de sıkça rastlanmaktadır. Bir markanın veya patentin izinsiz kullanılması, bir ürünün izinsiz kopyalarının satışa çıkarılması ya da daha halk söyleyişiyle korsan ürünlerin piyasaya sürülmesi ya da bir müzik eserinden intihalin yapılması ya da yine bu tarz bir eserin izinsiz kullanılması gibi pek çok örnekte fikri ürün sahibi kişi ya da kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesi söz konusudur. Bu tarz hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korunmaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları noktasında son derece önemlidir. Hukukumuz bu gibi hak ihlallerine tazminat hukuku ve ceza hukuku olmak üzere iki farklı sonuç bağlamış olup her iki hukuk alanının da etkin bir şekilde kullanılmasının istenen neticelere ulaşılabilmesi için önemli olduğu görülmektedir. Haksız olarak fikri ürünlere tecavüz edildiği isnadına karşılık bu davaların çok ciddi sonuçları göz önüne alındığında böyle bir iddia ile karşılaşan kimselerin de etkin bir hukuki yardımdan yararlanması gereklidir.

Yine Fikri Mülkiyet Hukuku’nun konusunu ilgilendiren alanlardan olan marka ve patent hakkının alınma süreci ve devamında legal koruma ile coğrafi işaret, tasarım gibi spesifik şekilde koruma altına alınması gereken donelerde de Fikri Mülkiyet Hukuku’nun araçlarının iyi kullanılması da doğabilecek herhangi bir kaybına engel olacaktır. Özellikle ülkemizde birçok yörede yer alan ve coğrafi işaret kapsamında değerlendirilen ve o yöreye özgü bir değer olarak ortaya çıkan değerlerin, acil, etkin ve kapsamlı koruma altına alınması Fikri Mülkiyet Hukuku’nu özümsemiş hukukçularla birlikte iş birliği yapan marka patent ofislerince yapılmaktadır.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk sektöründe yer aldığı günden beridir, Fikri Mülkiyet Hukuku içerisinde uzmanlaşması, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.