İş Hukuku

İş Hukuku’nu işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlamak mümkün olmaktadır. İş Hukukunun kapsamına, başkasına bağımlı olarak veya başkasına ait bir kuruluşa girerek yapılan iş nedeniyle ortaya çıkan hususlar girmektedir. İş Hukukunun kapsamının belirlenmesinde bağımlılık ve iş akdi unsurları önem arz etmektedir. İş Hukukunun uygulama alanından bahsedebilmek için çalışan işçilerle onları çalıştıran işverenler arasında bir akit bulunması gerekmektedir. Devletin bu organizasyon şemasında, tarihsel süreç düşünüldüğünde, ekonomik ve kişisel bakımdan bağımlı ve güçsüz konumda olan işçileri korumak maksadıyla işçi lehine öngören önemli ve emredici düzenlemeler yapmış olması önem arz etmekte ve bu ilişkinin düzenli yürümesi açısından elzem bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son yıllarda İş Hukuku’na verilen önem artmakta ve bu durum bazı gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle arabuluculuk kurumunun pilot uygulama olarak İş Hukuku üzerinden sistemimize girmesi ve işçi alacakları için dava açılmadan önce bu kuruma başvuruluyor olması ne kadar titiz bir çalışma gerektirdiğini göstermektedir.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk sektöründe yer aldığı günden beridir, İş Hukuku içerisinde uzmanlaşması, kurucu Avukatı Emre ALICI’nın daha önce hem şirket vekilliği yaptığı ve işveren vekilliği tarafından hem de bireysel avukatlık yaşamasında işçi ve sendikalar adına çalışmalar yapması da dikkate alındığında, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.