Şirketler Hukuku ve Danışmanlığı

Pratik ve hukuki temelleri olan sağlam bir şirket kurulurken ve devamında Şirketler Hukuku danışmanlığı sağlarken, iş ortaklarımızın ve müvekkillerin hukuki yükümlülüklerini gereksiz masraf ve çaba harcamadan yerine getirmeleri ofisimizin en önem verdiğimiz ilkelerden biridir. Verilen Şirketler Hukuku danışmanlığını müvekkillerin özel ihtiyaçlarına uyarlamak ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla, her bir müvekkilin iş hedeflerini ve faaliyet gösterdikleri sektörün özelliklerini derinlemesine anlamak için çaba gösterilmekte ve yol haritası buna göre çizilmektedir.

Ofisimiz çok çeşitli portföyden oluşan müvekkillere, Şirketler Hukukuna ilişkin konuların her yönüyle ilgili danışmanlık vermektedir. Bu müvekkiller arasında küçük ve yeni başlayan girişimlerden, holdinglere kadar birçok kuruluş bulunmaktadır. Müvekkillerin gösterdiği faaliyet alanlarına göre, ön çalışma yapılarak, buna uygun bir çalışma yapılması ve devamında danışmanlık süreci işletilmektedir. Denizli’de yoğun şekilde yapılan tekstil sanayii bu sektörlerin başında gelmektedir. Ofisimizin kurucusu Avukat Emre ALICI’nın, İstanbul’da uzun yıllar sürdürdüğü aktif hukuk yaşantısını Denizli’ye taşıması de işlerinin yüzde 90’ını İstanbul’da yapan Denizli Şirketleri için de köprü görevi görmekte, sektörel gelişmelerin hukuki bir perspektif ile değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Müvekkillerin düzenli olarak talep ettiği Şirket Danışmanlığı, gerekli durumlarda şirket merkezinde veya şubelerinde bizzat yer alma ve elzem iş ve işlemelerde aksiyon alma, çözümlenen sorunlar sonrasında önleyici hukuk hizmetinin verilmesi ile birlikte komplike bir Hukuk Danışmanlığı ofisimizce verilmektedir.

Çeşitlik sektörlerden oluşan müvekkil portföyünün ihtiyaçları doğrultusunda, yeni çıkan gelişmeler ve müvekkil sektörlerini etkileyebilecek olası gelişmeler hususunda müvekkillerin bilgilendirilmesi ve yapılması gereken iş ve işlemler hakkında titiz bir çalışmayla, yeni çıkan kanun, yönetmelik veyahut sirküler gibi entegrasyon işlemlerinde hızlı uygulama içerisine girilmektedir. Şirketler içinde hazırlanması gereken, personel dosyalarının tertibi, iş sözleşmeleri, disiplin yönetmelikleri, kılık-kıyafet yönetmelikleri, gizlilik-rekabet sözleşmeleri ve devamında iş akdinin sona ermesinde kullanılacak ibraname ve sair tüm evrakların müvekkil ihtiyacı için gerekli olanlar belirlenerek gerekli Şirket Danışmanlığı titiz bir çalışmayla verilmektedir.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk sektöründe yer aldığı günden beridir, Şirketler Hukuku ve Danışmanlığı içerisinde uzmanlaşması, kurucu Avukatı Emre ALICI daha önce yer aldığı, ulusal çapta  işler yapan şirketlerin Hukuk Müşavirliği ve hukuk departmanlarının kuruluş ve yönetim aşamalarında bulunmuş olması da dikkate alındığında, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.