Ticaret Hukuku

İnsanların ekonomik faaliyetlerinin çok büyük çoğunluğu bugün için hukuk sahasında ticari faaliyetler olarak nitelendirilmektedir. Toplumsal olarak gerçek kişilerin gelir kaynaklarının büyük çoğunluğunun ticari faaliyetlerden elde edilmesinin yanı sıra her geçen gün ticaret şirketlerinin daha fazla ekonomik sistemdeki ağırlığı ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk alanının önemini arttırmaktadır. Özellikle Denizli’de Ticaret hayatının gittikçe karmaşıklaşması ve ticari ilişkilerin, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk sektöründe yer aldığı günden beridir, Ticaret Hukuku içerisinde uzmanlaşması, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.