Vergi Ceza Hukuku

Ülkemizde son dönemde vergi mevzuatı açısından hızlı bir gelişim ve değişim söz konusu olmakta ve her geçen gün değişen yayımlanan vergi sirkülerleri, yönetmelikler, vergi kanunları ve kaçakçılıkla mücadele kanunu değiştirilmiştir. Bu alanda pek çok suç tipi yeniden gözden geçirilmiş ve yeni kavram ve kurumlarla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Ceza hukukunun genel kurallarının değişmesine paralel bu alandaki suç tiplerinin de değişmesi ekonomik suçlar şeklinde genel olarak adlandırılan Vergi Ceza Hukukuna ilişkin ceza soruşturma ve davalarının yeni bir bakış açısı ile gözden geçirilmesini gerektirmektedir.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk sektöründe yer aldığı günden beridir, Vergi Ceza Hukuku içerisinde uzmanlaşması, Kurucu Avukatı Emre ALICI’nın Vergi Ceza Hukuku’nun içerisinde yer alan “Sahte Belge Suçu” ile akademik çalışmalarının olması, ek olarak halk arasında “Naylon Fatura” olarak adlandırılan suç konusunda da pratikte ve teoride Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.