Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku ve özelinde Mülteci Hukuku; özellikle Ortadoğu ve komşu ülkelerde yaşanan gelişmeler ve ülkemize 5 milyonun üzerinde yabancı uyruklu vatandaşın gelmesi ve yaşıyor olması sebebiyle son 5 yıldır, üzerinde titiz şekilde çalışılması gereken ve uzmanlaşılması gereken bir alan olarak ortaya çıkmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 14. Maddesi “Her insanın zulüm karşısında, başka ülkelere sığınmaya ve bu ülkelerde sığınmacı işlemi görmeye hakkı vardır.” düzenlemesi ile sığınma hakkını temel bir hak olarak nitelendirmiştir. Bu maddeden hareketle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkemize mülteci ve sığınmacı kabulleri yapmaktadır.

Mültecilere çeşitli maddi yardımlar yapılmakla birlikte mültecilerden de gittikleri ülkenin hukukuna uyum sağlamaları ve uymak zorunda oldukları belirtilir ve buna göre bir çerçeve çizilmektedir.

Denizli ili özelinde 10 Bin aşkın Suriye vatandaşının bulunuyor oluşu, diğer milletlerden; Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi Türk-i cumhuriyet olarak adlandırılan ülkelerden vatandaşların çeşitli işlerde çalıştıkları, kimi zaman suça karıştıklarını ve hemen her gün hukuki bir meseleye taraf olduklarını ve hukuka ihtiyaçlarının olduklarını bilmekteyiz.

Bu aşamada; Göç İdaresinin ve ilgili kurumların denetimi sebebiyle sınır dışı edilmek üzere olan yabancıların hukuki işlemlerinin takibi, Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izin uzatım başvurularının yapılması,  takibi ve sonuçlandırılması, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi gibi konularda ofisimiz titiz bir çalışma göstermektedir.

EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk sektöründe yer aldığı günden beridir, Mülteci Hukuku içerisinde uzmanlaşması, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle geliştirdiği profesyonel iş birliği ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.