Vergi Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku Yaklaşımlarıyla Denizli Perspektifi

Vergi Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku Yaklaşımlarıyla Denizli Perspektifi

Ülkemiz hukuk sisteminde, Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku başlı başına birer hukuk alanları olarak ayrılmaktadır. Her birinin kendine has yargılama süreçleri, usuli ve esasi yaklaşımları prensipler dahilinde ilerlemektedir. Her geçen gün gelişmelere paralel olarak yeni yasalar ihdas edilmekte, eski yasalar mülga edilerek güncel gelişmelere uygun bir perspektif çizilmeye çalışılmaktadır. Kendine has iki büyük hukuk alanının kesişimleri olarak anlayabileceğimiz bir alan ise Vergi Ceza Hukuku olarak karşımıza çıkan nispeten daha yeni, uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu alanda, Vergi Hukukundan kaynaklanan hukuka aykırılıklar, Ceza Hukuku ilkelerine göre çözümlenmektedir. İşte bu durum, kendine has bir özelliğini ortaya koymaktadır. Bu alanda özellikle Denizli’de bir hukuk bürosundan hukuki bir yardım talep ettiğinizde, öncelikli kriterinizin bu alanlar hakkında hukuk alanında akademik çalışma yapan birilerinin sizinle aktif ilgilenip ilgilenmediği olmalıdır. Vergi Ceza Hukukunda, halk arasında “naylon fatura” olarak sözü edilen, “sahte fatura, sahte belge, kullanılması, düzenlenmesi” gibi cezaları çok ağır olan ve vergi dönemlerine göre artırılarak verilen cezaların olduğu bir yerde bu alanlarda titiz bir çalışma yapmak elzemdir.

Denizli’de ticari hayat, Türkiye söz konusu olduğunda ilk 10 ilde sözü edilen iller arasında gelmektedir. Ekonomik olarak dalgalanmalara rağmen, Denizli ekonomisi, ihracat ve ithalatıyla adından söz ettirmektedir. Ticari hayatta bazen şirketler arasında yapılan ticaretler gerçek mal ve hizmete dayansa bile ticaretin yapıldığı diğer şirketin vergi incelemesinde “koda alınma” denilen, şüpheli iş ve işlemleri yapan bir kuruluş olduğunun tespitiyle beraber, hiçbir suça karışmamış ticaret şirketinin de incelemeye alınması söz konusudur. Vergi müfettişlerinin incelemesi ve tespitiyle, Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca ihbar hükmündeki rapor ile ceza yargılaması başlamakta ve uzun ve meşakkatli bir süreç işletilmektedir. Ticaret şirketlerinin, naylon fatura, sahte belge, sahte fatura kullanmamalarına, düzenlememelerine karşın bazen ihbarnamelerle, ceza yargılamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını görmekteyiz. Ve ne yazık ki Denizli’de iyi bir hukuk bürosu ile çalışılmadığında, bu durumun ne kadar ağır sonuçlarının olduğu ve özellikle şirket yetkililerin hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldığını da belirtmek gerekmektedir.

Hakkımızda kısmında da sözünü ettiğimiz şekilde, EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Kurucu Avukatı Emre ALICI’nın yüksek lisans tezini Vergi Kaçakçılığı Suçlarında yapması ve pratikte buna ilişkin iş ve işlemleri yapması sebebiyle bu anlamda uzman bir hukukçuyla çalışılması mağduriyetin giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Vergi Ceza Avukatı, spesifik gelişmeler ve değişimler ışığında sizin ihtiyacınız olan hukuki yardımı size sunmak için çalışan avukattır. Denizli’de Hukuk Bürosu aradığınızda tercihinizi başından yapmanız, hukuki sürecinizin devamında sizi yansımasıyla kendisini gösterecektir.

Hukuklu günler dilerim.

Av. Emre ALICI / EA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi

18.02.2019 – Denizli

No Comments

Yorum Yap

Please enter a message.
Please enter your name.
Please enter a valid e-mail address.